Η έδρα μας

Ηλιοδώρου 2-4, Αθήνα, 11635, 6ος όροφος                                                     Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00  

email: asini@asini.gr                                                                                                                     Τηλ: +30 2107520708